U sklopu nedavno započete izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (skraćeno Strategija Hrvatska 2030) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) pokrenulo je niz radionica pod nazivom „Hrvatska kakvu želimo“

U proces izrade spomenute strategije, koji će trajati do kraja 2020. godine, bit će uključeni građani, poslovni sektor, civilno društvo i akademska zajednica. Strategija Hrvatska 2030 je krovni strateški dokument koji će definirati viziju, smjer i prioritete za dugoročni i srednjoročni održivi razvoj i prosperitet države. Ona će biti temelj za integrirani okvir javnih politika u vezi demografskih izazova, obrazovanja, zapošljavanja, kvalitete života i okoliša, realizacije potencijala svih krajeva RH i drugo. O sadržaju Strategije Hrvatska 2030 ovisit će buduća ulaganja i javno upravljanje.

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) i hrvatska olimpijska obitelj itekako su zainteresirani da se u spomenutoj strategiji nađe mjesto i za sport. Na prvoj, zagrebačkoj radionici MRRFEU-a, interese sporta zastupala je predstavnica HOO-a Alma Papić, koordinatorica za fondove i programe Europske unije. U oblikovanju vizije RH istaknula je dva ključna područja za ulaganje u sport: izgradnju, obnovu i rekonstrukciju sportskih objekata te obrazovanje sportskih kadrova.

HOO poziva sve sportske djelatnike u RH da kontaktiraju regionalne koordinatore (razvojne agencije) i prijave se za sudjelovanje na budućim radionicama kako bi se stvorila kritična masa dionika iz sporta koji zahtijevaju uvrštenje sporta u Strategiju Hrvatska 2030. Na taj bi način pridonijeli stvaranju pretpostavki za veća ulaganja u sport od 2021. do 2030. godine.

Oblikovanje vizije Republike Hrvatske u kakvoj bi hrvatski građani željeli živjeti 2030. godine predstavlja prvi korak u izradi strategije. U razdoblju od 3. do 20. studenoga 2017. održat će se još šest participativnih radionica pod nazivom „Hrvatska kakvu želimo“, i to: u Gospiću (3. studenoga), u Dubrovniku (6. studenoga), u Zadru (8. studenoga), u Osijeku (14. studenoga), u Svetom Martinu na Muri (15. studenoga) i u Opatiji (20. studenoga).
Sudionici će na radionicama davati odgovore na tri ključna pitanja: gdje smo (razvojni potencijali), gdje želimo biti 2030. godine (vizija, smjer i ciljevi) i kako ćemo to postići (provedbeni mehanizmi i procesi, financije). Raspravljat će Hrvatskoj u kontekstu sedam društvenih izazova – od demografije, zdravlja, hrane i energije, prometa i društvenih inovacija do klime i sigurnosti društva. Do kraja ove godine trebala bi biti definirana Vizija Hrvatske do 2030., a u 2018. radit će se na razvojnim scenarijima i odabiru strateških ciljeva.

– U fazi oblikovanja Vizije Hrvatske do 2030 ulaganja u sport mogu se svrstati pod različita područja, kao što je zdravlje – prevencija, promet – biciklizam, okoliš – obnova sportskih objekata s ciljem uštede energije, uključiva društva – društveno uključivanje kroz sport, sigurna društva – sigurnost na stadionima i slično – istaknula je Alma Papić.