Velika Gorica dio je ACES Europe , udruženja sportskih gradova Europe sa sjedištem u Bruxellesu, koje promovira EU programe usmjerene sportu i fizičkoj aktivnosti.

Kao Europski grad sporta 2023. naš Grad uključen je u promociju godišnje kampanje zdravog načina življenja, kao rezultat potpisa sa Europskom komisijom ACES Europe.

Nastavljamo sa promocijom treće od ukupno četiri kampanje pod nazivom “Budi aktivan mama i tata. Aktivna obitelj”.

Uključite se u kampanju i budite dobar primjer svojoj djeci. Obiteljski sport stvaranje je modela zdravog načina življenja od djetinjstva.

Hashtag #BeActivedadandmom

Promovirajte kampanju putem društvenih medija i sudjelujte u tome.