Program će se odvijati u Gradskoj sportskoj dvorani i Gradskom bazenu Velika Gorica, a kreće 29. lipnja i traje tri tjedna sa tri smjene, do 17. srpnja 2020. godine, a upisi se vrše na mail: realizator@srcvg.hr