Zajednica športskih udruga grada Velike Gorice održala je redovitu godišnju Skupštinu u četvrtak, 23. ožujka na kojoj je bilo nazočno 48 ovlaštenih predstavnika klubova sa prvom glasovanja od ukupno 52 člana te članovi Nadzornog i Etičkog odbora.

Nikad više nije bilo predstavnika klubova na nekoj od dosadašnjih skupština.

Na Skupštini su bili nazočni Neven Karas, zamjenik gradonačelnika Velike Gorice i Neven Topolnjak, pročelnik Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti.

Dnevni red Skupštine bio je – Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Zajednice, Financijsko izvješće za 2022. godinu sa rebalansom proračuna, rasprava i usvajanje istog te donošenje odluke o prestanku članstva u Zajednici Auto karting kluba Velika Gorica.

O financijskom izvješću za 2022. godinu predsjednik Zajednice Goran Kovačić istaknuo je između ostalog: „Financijsko izvješće sadržava realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2022. godinu, kroz sufinanciranje 52 punopravne članice Zajednice a čiji rezultati ovise o rezultatima koje sportske udruge postižu u sustavu natjecanja, stručnom radu, kategorizaciji pojedinog sporta, kvaliteti rada s mlađim uzrasnim kategorijama. Ističemo da je broj članica Zajednice sportskih udruga, od 01.01.2023. godine povećan za dvije punopravne članice, Nogometni klub Velika Mlaka 1947 i KSL Grif, prijemom na Skupštini  održanoj 16.12.2022. godine “.

Glavni tajnik Zajednice Darko Blažinčić istaknuo je slijedeće pokazatelje : “Zajednica kroz Program javnih potreba u sportu tijekom 2022. godine pratili smo aktivnosti 20 različitih sportova u koje je uključeno oko 7.000 članova od čega je oko 3.372 natjecatelja mlađih od 18. godina i 1.278 starijih od 18. godina te 256 trenera koji rade sa sportašima na treninzima i natjecanjima na otvorenim i zatvorenim prostorima pojedinačnih i kolektivnih sportova “.

Plan Javnih potreba u sportu za  2022. godinu realiziran je po programskim područjima:

rbrProgramska područjaRealizacija
1.Vrhunski sport1.750.000,00
2.Sportske udruge od posebnog značaja2.000.000,00
3.Programi sportskih udruga i rad Zajednice7.000.000,00
4.Zamolbe na temelju javnog poziva350.000,00
 JAVNE POTREBE ZA 2022. – UKUPNO11.100.000,00
                                    Funkcioniranje zajednice518.000,00
                                   Obavezna pričuva50.000,00
 Zajednica ukupno568.000,00
                                    Programi sportskih udruga9.420.000,00
                                    Knjigovodstvene usluge162.000,00
                                    Zdravstvena zaštita sportaša300.000,00
                                   Zajednički programi VG sporta150.000,00
                                   Posebni programi VG sporta150.000,00
  UDRUGE UKUPNO10.532.000,00

Iz navedenog je vidljivo kako je ukupna raspodjela sredstava za Javne potrebe u sportu za članice Zajednice iznosila 10.532.000,00 ili 94,88 %.

Proračunska sredstva po programima aktivnosti članica za redovne djelatnosti, aktivnost Sportskih udruga od posebnog značaja za Grad i aktivnost Vrhunski sport realizirane su za 2022. godinu u iznosu od 100 %.

Javni poziv za dodatna sredstva u sportu bio je planiran u iznosu od 350.000,00 kn i isti je dodijeljen članicama koje su se prijavile na javni poziv za programe/projekte u sportu za 2022. godinu. Natječaj za sredstva bio je otvoren tijekom svih čitave 2022. godine s obzirom na činjenicu da su nam proračunska sredstva za ovu namjenu bila doznačena u 12 mjesečnih rata.

Sve udruge opravdala su ova sredstva dostavljanjem propisane dokumentacije iz javnog poziva, izvješćem o realizaciji programa javnih potreba i potvrdom knjigovodstvenog servisa o predaji financijskog izvješća u FINA-u u zakonskom roku.

Donijeta je i odluka o brisanja iz članstva Zajednice, Auto karting kluba Velika Gorica zbog neispunjavanja zakonskih obaveza za 2022. godinu iz potpisanog ugovora i nedostavljanja propisane zakonske dokumentacije za udrugu.

Neven Karas, zamjenik gradonačelnika istaknuo je: ” Čestitam predsjedniku, tajniku i kompletnom izvršnom odboru na ukupnim rezultatima koji su postignuti u proteklom razdoblju u radu Zajednice i za dobrobit velikogoričkog sporta. Velika pohvala na racionalnom i uspješnom poslovanju u 2022. godini i potpunoj realizaciji programskih područja prema svim članicama. Posebnu pohvalu i čestitku upućujem Zajednici za trošak sredstva koji idu u korist svojih članica u iznosu od 95 % što je zaista rijetkost u Hrvatskoj u poslovanju. Grad izdvaja dodatnih 3 mil kuna na podmirenje troškova funkcioniranja sporta kroz plaćanje anergenata i uređenja sportskih igrališta te je i to znatan troška za izdvajanja u sportu i s time će se i nastaviti. Planira se izgradnja sportske dvorane – balona i sredstva za ovu namjenu planirana su za 2023. godinu te vjerujem da će se potpuna izgradnja i opremanje završiti kroz dvije godine. Činimo sve i vjerujemo da će se i izdvajanja koja idu kroz Zajednicu povećati u vremenu koje je pred nama jer velikogorički sportaši to i zaslužuju. Ističem posebno zadovoljstvo dodjelu titule Europskog grada sporta za 2023. godinu i moram napomenuti da sam bio posebno sretan i ponosan na samoj promociji u Bruxellesu čime je Velika Gorica napravila jedan dodatni iskorak. Napravili smo puno, nastavite tim putem i zahvaljujem vam na radu i svim postignutim rezultatima i svemu što činite za boljitak velikogoričkog sporta”.

Predsjednik Zajednice još jednom je istaknuo veliki doprinos Zajednice športskih udruga proglašenju Velike Gorice Europskim gradom sporta u 2023. godini što je pokazatelj uspjeha velikogoričkog sporta i sportaša u svim područjima djelovanja.

Svi smo uvjerenja kako će ova prestižna titula donijeti novi zamah velikogoričkom sportu i već planiramo niz aktivnosti na razini Grada kojima će se tijekom 2023. obilježiti ovo prestižno priznanje. Ovime naš grad, kao i svi sportaši dobivaju jedno novo mjesto i jednu novu dimenziju, zbog čega smo svi neizmjerno sretni.

Financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće nadzornog odbora i Izvješće neovisnog revizora o poslovanju Zajednice u 2022. godini objavljene su na web stranici Zajednice.