Zajednica športskih udruga grada Velike Gorice održala je 3. redovitu godišnju Skupštinu na kojoj je bilo nazočno 41 od ukupno 52 članova skupštine te članovi  Nadzornog i Etičkog odbora.

Dnevni red skupštine bio je – Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Skupštine, Usvajanje Financijskog izvješća za 2021. godinu i Informacija o prijedlogu proračuna za Javne potrebe u sportu za 2022.godinu.

U Financijskom izvješću za 2021. godinu bilo je istaknuto kako je protekla godina za sportaše bila izuzetno složena jer su se sportske aktivnosti provodile u složenim okolnostima i svojevrsnom lockdownu, u uvjetima kada se natjecanja u pojedinim sportovima nisu provodila dok su se u dijelu sportova provodila sa povremenim prekidima.

U takvim okolnostima, Grad je u skladu s nastalom situacijom poduzeo određene korake korekcijom prvobitno usvojenog proračuna za 2021. godinu, odnosno donio je mjere za racionalizacijom poslovanja i smanjenjem rashoda što se odrazilo i na proračunska sredstva dodijeljena Zajednici. Situacija sa virusom Covid-19 imala je utjecaja i na punjenje gradskog proračuna, odnosno njegovo smanjenje što je u konačnici dovelo i do smanjenja sredstava pa je iznos dodijeljen Zajednici za Javne potrebe u sportu za 2021. godinu bio 11.422.500,00 kn a po programskim područjima iznosio je:

1. Vrhunski sport  1.710.000,00; 2. Udruge od posebnog značaja  2.137.500,00; 3. Programi športskih udruga  4.995.000,00;   Sportske škole  700.000,00;   Zdravstvena zaštita športaša  400.000,00;   Funkcioniranje zajednice  680.000,00;   Zajednički programi VG sporta  50.000,00;   Posebni programi VG sporta  200.000,00;   Obavezna pričuva  100.000,00; 4. Zamolbe na temelju javnog poziva  450.000,00   Ukupno 11.422.500,00 kn.

Od ovog iznosa, 11.042.500,00 kn raspodijeljeno je za 49 članica Zajednice sportskih udruga za redovite djelatnosti u sklopu Javnih potreba u sportu za 2021. godinu dok je 380.000,00 kn raspodijeljeno za 37 članica koje su se prijavile na raspisani Javni poziv za programe/projekte u sportu za 2021. godinu.

Pojedinačna raspodjela za sva sredstva prema korisnicima objavljena je na web stranici Zajednice sportskih udruga.

Predsjednik Zajednice sportskih udruga Goran Kovačić je pod točkom Informacija o prijedlogu proračuna za Javne potrebe u sportu za 2022.godinu istaknuo kratke smjernice vezane uz raspodjelu sredstava za 2022. godinu, pa je između ostalog istaknuo: “Izvršni odbor donio je Odluku o osnivanju Povjerenstva za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice od 7 članova koji su potpisali Izjavu o nepristranosti. Povjerenstvo je napravilo prijedlog raspodjele sredstava, uvažavajući sve okolnosti u kojem su se provodile aktivnosti, treninzi i natjecanja klubova tijekom 2021. godine. Sredstva za Javne potrebe u sportu dodijeljena od Grada Velika Gorica za 2022. godinu jesu u iznosu od 11.100.00,00 kn prema programskim područjima – Vrhunski sport  1.750.000,00, Udruge od posebnog značaja  2.000.000,00, Programi sportskih udruga  7.000.000,00 te za Zamolbe na temelju javnog poziva 350.000,00. Ovo je umanjenje u odnosu na 2021. godinu a dodatno se sredstva umanjuju uvažavajući činjenicu da Zajednica sportskih udruga od 01.01.2022. godine ima 52 punopravne članice kojima se sredstva dodjeljuju. Sve članice trebaju snositi teret umanjenja sredstava te se ovim i rukovodilo Povjerenstvo i Izvršni odbor u konačnoj raspodjeli sredstava”.

Po završetku Skupštine nastavljeno je ugodno druženje u prostoru Zajednice.