Zajednica športskih udruga grada Velike Gorice održala je redovitu godišnju Skupštinu u petak, 16. prosinca u skladu sa zakonskom obavezom. Na Skupštini je bilo nazočno 39 ovlaštenih predstavnika klubova sa prvom glasovanja od ukupno 52 člana te članovi Nadzornog i Etičkog odbora.

Na Skupštini su bili nazočni Neven Karas, zamjenik gradonačelnika Velike Gorice i Neven Topolnjak, pročelnik za predškolski odgoj, školstvo i sport.

Dnevni red Skupštine bio je – Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Zajednice, izvješće o radu za 2022. godinu, Plan rada i Financijski plan za 2023. godinu, usvajanje novog Statuta Zajednice športskih udruga i donošenje odluke o nazivu muzeja sporta u Muzej sporta „Davor Štuban“.

U izvješću o radu, predsjednik Zajednice Goran Kovačić istaknuo je između ostalog: „Programom javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2022. godinu, kroz sufinanciranje bila su obuhvaćena programska područja 52 punopravne članice Zajednice a čiji rezultati ovise o rezultatima koje sportske udruge postižu u sustavu natjecanja, stručnom radu, kategorizaciji pojedinog sporta i kvaliteti rada s mlađim uzrasnim kategorijama.

Na temelju navedenog utvrđen je njihov status u okviru Zajednice i način sufinanciranja programa sa osnovnim ciljem očuvanja pa i poboljšanja postignutih rezultata, poboljšanja postojećih rangova natjecanja, poboljšanja stručnog rada, poticanja razvoja ženskog sporta i rada sa mlađim uzrasnim kategorijama.

Protekla godina u početnom dijelu bila je pandemijska i bila je obilježena određenim problemima sportskih udruga koje su svoje sportske aktivnosti u trenažnom i natjecateljskom obliku provodile u složenim okolnostima. U drugom dijelu godine aktivnosti su se normalizirale pa čak i odvijale u pojačanom ritmu kod većeg dijela sportskih udruga a to se posebno odnosi na turnire i turnirska natjecanja u ljetnim mjesecima“.

O Izvješću o radu za 2022. godinu istaknuto je da Zajednica broji 52 članice čiji se rad prati i sufinancira kroz Program javnih potreba u sportu i njime se prate aktivnosti 20 različitih sportova u koje je uključeno oko 7.000 članova od čega je oko 3.372 natjecatelja mlađih od 18. godina i 1.278 starijih od 18. godina te 256 trenera koji rade sa sportašima na treninzima i natjecanjima na otvorenim i zatvorenim prostorima pojedinačnih i kolektivnih sportova (prema podacima iz ožujka 2022.).

Sportaši se bave nekim od 20-tak natjecateljskih sportova kategoriziranih pravilnikom HOO, a to su: nogomet, rukomet, odbojka, košarka, streljaštvo, atletika, karate, hrvanje, boks, taekwondo, judo, plivanje, šah, akrobatski rock roll i sportski ples, auto karting, badminton, triatlon, stolni tenis, tenis i sportovi u univerzalnoj školi.

Sport s najvećim brojem klubova na području Velike Gorice je nogomet s 18 klubova gdje djeluje najveći broj sportaša svih uzrasnih kategorija i čini oko 60 % od ukupnog broja sportaša.

Ženska populacija zastupljena je u svim sportovima, a dominantna je u ženskim klubovima, akrobatski rock roll i sportski ples (3), rukomet (2), streljaštvo (2), atletika (2), plivanje (2),  odbojka (2) i nogomet (1) te borilačkim sportovima.

Svi ovi sportaši uključeni su u organizirani sustav natjecanja, treninga, pozivnih natjecanja i turnira i kontrolnih utakmica.

U Planu rada i Financijskom planu za 2023. godinu istaknuta je potreba daljnjeg sufinanciranja udruga prema programskim područjima – vrhunski sport, sportske udruge od posebnog značaja, programi sportskih udruga koji obuhvaćaju zajedničke i posebne programe velikogoričkog sporta i dodatno sufinanciranje programa u sportu koji su od značaja za Veliku Goricu.

Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2023. godinu usmjeren je zadržavanju postojeće kvalitete i mogućem daljnjem razvoju pojedinih sportova uz uvažavanje da su financijska sredstva koja su osigurana proračunom odraz uvažavanja postojeće gospodarske situacije.

Međutim, isto tako treba uvažiti i činjenicu da su proračunska sredstva koja se dodjeljuju članicama Zajednice dominantan dio financiranja njihovih ukupnih sportskih aktivnosti dok je tek manjem broju članica ovo samo dio ukupnog sredstava koja im osiguravaju aktivnosti.

Planom rada za 2023. godinu obuhvaćeno je niz događanja i aktivnosti kojim će između ostalog Zajednica dati svoj doprinos dodjeli priznanja Velikoj Gorici kao Europskom gradu sporta u 2023. godini od kojih je najznačajnija organizacija i provedba „Europskog tjedna sporta“ u sklopu obilježavanja Velike Gorice kao Europskog grada sporta u 2023. u rujnu koja se planira u suradnji sa Ministarstvom turizma i sporta.

Skupština je jednoglasno usvojila financijski plan za Javne potrebe u sportu za 2023. godinu u iznosu od 11.100.000,00 kn, prema programskim područjima:

  1. Aktivnosti članica Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za funkcioniranje sustava sporta u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 kn,
  2. Aktivnosti Sportskih udruga od posebnog značaja u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn,
  3. Aktivnosti Vrhunski sport u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 kn,
  4. Tekući projekt Ostale aktivnosti u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn,

Financijski plan za 2023. godinu na razini je 2022. godine a njime je planirano sufinanciranje članica Zajednice kroz „Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2023. godinu“ koji sadržava programe:

  1. Treninzi i natjecanja sportaša – Programsko područje A
  2. Stručni rad – Programsko područje B
  3. Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi – Programsko područje C
  4. Organizacija i provedba zdravstvenih pregleda – Programsko područje D

Pored toga, ovim planom obuhvaćena su i sredstva za dodjelu potpora za financiranje dodatnih programa u sportu od značaja za Grad Veliku Goricu koja mogu ostvariti sve sportske udruge koje su registrirane i provode sportske programe na područje Grada Velike Gorice  a koja se ostvaruju prijavom na „Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje dodatnih programa od značaja za Grad Veliku Goricu u 2023. godini“.

Zajednica športskih udruga grada Velike Gorice nastavlja s dodatnim naporima za još kvalitetnije praćenje namjenskog trošenja sredstava i kontrolom pravdanja sredstava namijenjenog javnim potrebama u sportu grada Velike Gorice u skladu sa zakonskim obavezama.          

Sada ostaje potpisivanje Ugovora sa Gradom o dodjeli sredstava i potom raspisivanje Javnog poziva  za podnošenje prijava programa za uvrštenje u Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice u 2023. godini.

Nakon toga će Povjerenstvo za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice pregledati će pravovaljanost prijava i predložiti raspodjelu sredstava po korisnicima a konačnu odluku donijeti će Izvršni odbor.

Usvojen je i novi Statut Zajednice jer je postojeći iz 2015. godine u proteklom je razdoblju bilo niz zakonskih promjena kao i promjena u samoj Zajednici koje je trebalo dopuniti u novom Statutu.

Skupština je usvojila i prijedlog Izvršnog odbora te donijela odluku kojom muzej sporta, koji se uređuje u prostoru Zajednice športskih udruga, od sada i zvanično nosi naziv „Muzej sporta Davor Štuban“.

Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog Izvršnog odbora u prijem u privremeno članstvo dvije nove udruge, Nogometnog kluba Velika Mlaka 1947. i KSL Grif čime Zajednica broji 52 stalne i 3 privremene članice.

Na Skupštini je još jednom istaknut veliki doprinos Zajednice športskih udruga proglašenju Velike Gorice Europskim gradom sporta u 2023. godini što je pokazatelj uspjeha velikogoričkog sporta u svim područjima djelovanja. Svi dosadašnji rezultati velikogoričkog sporta kao i sve aktivnosti  Zajednice športskih udruga koje su provedene u proteklim godinama sada je dobilo puni smisao.

Svi smo uvjerenja kako će ova prestižna titula donijeti novi zamah velikogoričkom sportu u 2023. godini. Ovime naš grad, kao i svi sportaši dobivaju jedno novo mjesto i jednu novu dimenziju, zbog čega smo svi neizmjerno sretni.