Dio sredstava Javnog poziva za potrebe u športu u 2020. godini je realiziran.


Udruge koje nisu zaprimile nikakva sredstva se i dalje mogu prijaviti, a sredstva će se dodijeliti do potrošnje istih.