Na temelju članka 75. stavka 1. točke 7. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine broj: 113/18) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2020. godini.

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2020. godini je poticanje i potpora organizacije velikih športskih manifestacija kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unapređenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za šport sufinancirat će troškove organizacije velikih športskih manifestacija koje u smislu ovog Javnog poziva predstavljaju športska natjecanja međunarodnog karaktera koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine te koje svojom prepoznatljivošću doprinose međunarodnom ugledu i promociji Republike Hrvatske.
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija je 6. prosinca 2019. godine.