Dana 20. prosinca 2017. godine na Velikom danu hrvatskog sporta biti će proglašeni najbolji hrvatski sportaši i sportašice, kada se dodjeljuje i nagrada za fair play.
Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.
Uvjereni da se fair play primjeri postupanja sportaša, trenera i drugih osoba u sportu prepoznaju i zaslužuju priznanje, pozivamo vas da nam dostavite nominacije za dodjelu Nagrade za fair play HOO-a za 2017. godinu.

Predmetna nominacija treba sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju
– ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair play nagrade HOO-a za 2017. godinu
– kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade,
te vrijeme i mjesto tog događanja.

Nominacije za dodjelu nagrade HOO-a za fair play za 2017. godine potrebno je dostaviti HOO-u na e-mail, biserka.vrbek@hoo.hr do 24. studenog 2017. godine, do 14.00 sati.
Svaka nominacija za fair play nagradu HOO-a, ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair play nagradu Europskog fair play pokreta i Međunarodnog fair play odbora.