Hrvatski olimpijski odbor nastavlja s digitalizacijom poslovanja uključujući i postupak kategorizacije sportaša pa je u skladu s tim izrađen novi postupak kategorizacije sportaša koji sadrži i upute za podnošenje zahtjeva za kategorizaciju sportaša.

Sportaši će od sada zahtjeve za kategorizaciju podnositi putem novog online sustava u skladu s propisanim uputama.

Koraci koje sportaši moraju slijediti:

Ispunjavanje online obrasca: Sportaš ispunjava elektronički obrazac za kategorizaciju putem ove poveznice.

Generiranje obrasca: Po završetku, sportaš klikom na opciju “Generiraj obrazac” pohranjuje obrazac u PDF formatu na osobnom računalu.

Tiskanje i potpisivanje: Pohranjeni obrazac sportaš ispisuje i vlastoručno potpisuje.

Ovjera u klubu i savezu: Potpisani obrazac ovjerava se potpisom i pečatom u matičnom sportskom klubu i nacionalnom sportskom savezu.

Priprema dokumentacije: Uz ovjereni obrazac, prilaže se potrebna dokumentacija koja dokazuje ispunjenje kriterija za određenu kategoriju.

Skeniranje i spajanje dokumenta: Ovjereni obrazac i dokumentacija se skeniraju i spajaju u jedan PDF dokument.

Dostava zahtjeva: Skenirani zahtjev (obrazac i dokumentacija) šalje se na e-mail adresu kategorizacija@hoo.hr.

Napomena: Svaki sportaš mora imati svoj zaseban PDF dokument. Ako nacionalni sportski savez dostavlja zahtjeve za više sportaša, svaki zahtjev mora biti u zasebnom PDF dokumentu.

Upute za nacionalne sportske saveze

Nacionalni sportski savezi trebaju obratiti posebnu pažnju na sljedeće:

Ako zaprimite zahtjev koji nije prošao gore navedeni postupak, prepoznat ćete ga po nedostatku generiranog identifikacijskog “Broja zahtjeva” na prvoj stranici u gornjem lijevom dijelu.

Takav zahtjev ovjerite i pošaljite na e-mail: kategorizacija@hoo.hr prema gore navedenim uputama.

Sportašu ili klubu odgovorite poveznicom na online obrazac i zamolite ih da elektronički unesu tražene podatke.

Ovim koracima HOO nastavlja unapređivati efikasnost i transparentnost postupka kategorizacije sportaša, omogućujući bržu i lakšu obradu zahtjeva te bolju organizaciju unutar sportskih saveza.