Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. Godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. („Narodne novine“, broj: 124/17), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini.
Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja te na organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

DOKUMENTI
Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini. pdf
Ažurirani Okvirni kalendar natječajnoga postupka.pdf
Najčešća pitanja za Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018.

Više možete pronaći na stranici Središnjeg državnog ureda za šport – sdus.hr.

Program „Od sportske škole do Olimpijskih igara“ novčana je potpora sportskim klubovima koji potiču rad s mladima i planski vode aktivnosti povećanju broja sportaša i osnaživanju njihove uloge u razvoju sporta lokalne zajednice. Pojedinačna potpora može iznositi najviše 50.000 kuna s PDV-om.

Dokumenti:
Sport na lokalnoj razini – kriteriji, pravila i obrasci
Aktivne zajednice
Program „Aktivne zajednice“ novčana je potpora ulaganju u osnovne materijalne uvjete za rad sa sportašima, a dodjeljuje se samo onim projektima u čijem sufinanciranju sudjeluje HOO i najmanje jedan partner iz sastava lokalne ili županijske zajednice. Maksimalni iznos potpore je 70.000 kuna s PDV-om.

Dokumenti:
Sport na lokalnoj razini – kriteriji, pravila i obrasci

Više možete pronaći na web stranici Hrvatskog olimpijskog odbora – hoo.hr.