Danas su prostorijama Zajednice športskih udruga grada Velike Gorice potpisani ugovori za Javne potrebe u sportu za 2021. godinu sa svih 49 punopravnih članica Zajednice kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 10.105.000,00 kn. Pored ovih sredstava za potrebe sportskih udruga u 2021. godini dodatno su namijenjena sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za liječničke preglede sportaša i 250.00,00 kn za zajedničke programe velikogoričkog sporta što čini ukupni iznos od 10.755.000,00 kn.

Grad Velika Gorica je u proračunu za 2021. godinu osigurao sredstva potpore Zajednici športskih udruga u ukupnom iznosu od 11.900.000,00 kn za sufinanciranje potreba kroz programska područja vrhunskog sporta, sportskih udruga od posebnog značaja, redovite programe sportskih udruga, sport djece i učenika i funkcioniranje Zajednice športskih udruga te dodatnih 350.000,00 kn koja su već podijeljena udrugama na temelju posebnog natječaja.

Zajednica športskih udruga grada Velike Gorice za navedena sredstva provela je Javni natječaj te na temelju pristiglih ponuda i postojećih kriterija obavila raspodjelu sredstava za Programe članica koji čine aktivnosti stručnog rada, sudjelovanja na natjecanjima i sufinanciranja sportskih objekata.

Zajednica će kroz godinu pratiti izvršenje i provedbu namjenskog trošenja sredstava a članice imaju obavezu sredstva koristiti strogo namjenski i sva plaćanja trebaju biti temeljena na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Zajednica športskih udruga grada Velike Gorice trenutno broji 49 punopravnih članica i 2 pridružene dok je još 5 članica u postupku prijema u članstvo. Kroz ovih 49 punopravnih članica Zajednice, sportom se organizirano bavi 7.241 sportaš od čega je 4.645 sportaša u sustavu natjecanja a od toga broja, 4.246 sportaša mlađe je od 18 godina što čini 91 % ukupnog broja sportaša.

Ovaj broj sportaša bavi se nekim od 20-tak natjecateljskih sportova koji su kategorizirani pravilnikom HOO: nogomet, rukomet, streljaštvo, odbojka, košarka, atletika, triatlon, karate, boks, judo, hrvanje, taekwondo, plivanje, šah, akrobatski rock roll i sportski ples, stolni tenis, auto karting, badminton, tenis i sportovi u univerzalnoj školi.

Sport s najvećim brojem klubova na području Velike Gorice je nogomet s 18 klubova u kojem i djeluje najveći broj sportaša svih uzrasnih kategorija i čini oko 60 % od ukupnog broja sportaša.

Ženska populacija zastupljena je u svim sportovima a dominantne su u klubovima – akrobatski rock roll i sportski ples (3), rukomet (2), streljaštvo (2), atletika (2), plivanje (2), odbojka (1) i nogomet (1).

Ove brojke pokazuju da je potencijal velikogoričkog sporta uistinu veliki i Velika Gorica zasigurno se može ponositi svojim sportašima.