Dana 20. prosinca 2016. godine na Velikom danu hrvatskog sporta biti će proglašeni najbolji hrvatski sportaši i sportašice, kada se dodjeljuje i nagrada za fair- play.

slika

Nagrada za fair-play dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.

Uvjereni da se fair-play primjeri postupanja sportaša, trenera i drugih osoba u sportu prepoznaju i zaslužuju priznanje, pozivamo vas da nam dostavite nominacije za dodjelu Nagrade za fair-play HOO-a za 2016. godinu.

Predmetna nominacija treba sadržavati:

          ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju

          ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair-play nagrade HOO-a za 2016. godinu

          kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade, te vrijeme i mjesto tog događanja.

 

Nominacije za dodjelu nagrade HOO-a za fair-play za 2016. godine potrebno je dostaviti HOO-u na e-mail, biserka.vrbek@hoo.hr do 2. prosinca 2016. godine, do 10.00 sati.

Svaka nominacija za fair play nagradu HOO-a, ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair play nagradu Europskog fair-play pokreta i Međunarodnog fair-play odbora.