Zajednica športskih udruga Grada Velike Gorica raspisuje natječaj za dodjelu stipendija mladim i nadarenim sportašima Grada Velike Gorice.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportskih stipendija imaju mladi sportaši koji imaju najmanje 2 godine članstva u klubu koji je punopravni član Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice.

Natječaj je otvoren je od 01. veljače do 01. ožujka 2024. godine.

Popis dokumenata za podnošenje zamolbe sadržan je u raspisanom natječaju.

Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu: Zajednica sportskih udruga Grada Velike Gorice, Gajeva 25, 10 410 Velika Gorica u zatvorenim omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendija mladim i nadarenim sportašima Grada Velike Gorice”.