PREDMET: Objava raspisa za predstavnike u Skupštini Zajednice športskih udruga grada Velike Gorice za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Poštovani!

Mandat dosadašnjim članovima Skupštine,Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, te predsjedniku i dvojici dopredsjednika, usvojen na sjednici Skupštine ZŠUGVG održane 17.2.2017.godine, ističe s danom 27.2.2021.godine.

Zajednica športskih udruga grada Velike Gorice, sukladno članku 24.,25. i 29. Statuta Zajednice športskih udruga grada Velike Gorice raspisuje

  1. Natječaj za predstavnike u Skupštini Zajednice športskih udruga grada Velike Gorice

Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja je:

1/ državljanin Republike Hrvatske; 

 2/navršila 18 godina i ima poslovnu sposobnost;

 3/afirmirani športski djelatnik ili športaš;

 4/član udruge koju predstavlja.

Dosadašnji predstavnici mogu ponovno biti birani u Skupštinu, a mandat ima traje 4 godine. Sve punopravne članice, temeljem važećeg Statuta, biraju po jednog člana Skupštine.

            Pozivamo sve članice da izaberu predstavnika u Skupštinu Zajednice športskih udruga grada Velike Gorice i do  31.12.2020.godine dostave odluku u tajništvo Zajednice (e-mailom, poštom, osobno).

  • Natječaj za predsjednika Zajednice športskih udruga grada Velike Gorice

Temeljem članka 37 Statuta Zajednice športskih udruga, predsjednik se bira na 4 godine i može biti ponovno biran.

Kandidati za predsjednika Zajednice moraju imati potporu 5 predstavnika u Skupštini.

Kandidati za predsjednika Zajednice moraju dostaviti:

  1. Potporu /potpise/ 5 predstavnika u Skupštini ZŠUGVG;
  2. Životopis kandidata
  3. Plan rada i osnovne smjernice razvoja Zajednice športskih udruga grada Velike Gorice za mandatno  razdoblje 2021.-2025..

Kandidature za predsjednika Zajednice dostaviti do 31.12. 2020.godine.