ZAKLJUČCI

Sa 1. sastanka Inicijalnog odbora za suradnju i pokretanje projekta
”SPORTSKE ZAJEDNICE – PRIJATELJI”

održane dana 30.8.2017. godine u Lepoglavi (na više adresa) s početkom u 11.00 sati.

 

Članovi Inicijalnog odbora:

• Ivica Rudec, predsjednik ZSUGL
• Damir Kužir, glavni tajnik ZSUGL
• Goran Kovačić, predsjednik ZŠUGVG
• Davor Štuban, glavni tajnik ZŠUGVG
• Stjepan Grđan, instruktor nogometa ZŠUGVG
• Vladimir Ivanuša, dopredsjednik ZSUGL
• Josip Sever, član Izvršnog odbora ZSUGL
• Stjepan Ficko, predsjednik Komisije za projekte i programe ZSUGL

 

Temeljem dogovora članovi Inicijalnog odbora usuglasili su dnevni red sastanka s ciljem razmjene ideja i mišljenja, te formiranja zaključaka za daljnju pripremu provedbe zajedničkog projekta.

 

Dnevni red:

1. Prezentacija projekta ”European Communities of Sport” u Projektnom uredu u Lepoglavi
2. Prijedlog projekta ”Sportske zajednice – prijatelji”
3. Ostalo

 

A.d.1.

Uvodnu riječ vezanu uz ideju zajedničke kandidature održao je Damir Kužir.
Objasnio je ideju vezanu uz prijedlog realizacije zajedničkog projekta na nacionalnoj razini ”Sportske zajednice – prijatelji” , te nadogradnju na europskoj razini s projektom ”European Communities of Sport”.
Napomenuo da Lepoglava ima iskustva u realizaciji projekta i dobivanju statusa European town of sport 2015. godine u suradnji s Projektnim uredom.

Uvodnu riječ od strane gostiju iz Velike Gorice održao je Goran Kovačić.
Podržao je ideju prijateljskog povezivanje naših sportskih zajednica s namjerom uključivanja novih koje bi imale određene kapacitete i podržale zajedničku provedbu zamišljenog projekta.

Prezentaciju projekta ”European Communities of Sport” održao je Emil Tkalec, voditelj Projektnog ureda u Lepoglavi.

Svim prisutnim članovima Inicijalnog odbora objasnio je postupak kandidature za dobivanje željenog statusa:

1. Zahtjev za kandidaturu
2. Ispunjavanje upitnika i izrada brošure (ukoliko se prihvati kandidatura!)
3. Posjet komisije iz Bruxellesa i obrana kandidature
4. Obavijest o rezultatu Komisije
5. Promocija u Bruxellesu

Svi podaci vezani uz informacije o postupku i potrebnim radnjama mogu se vidjeti na web stranicama www.aceseurope.eu/candidature/ u brošuri GENERAL REGULATIONS CAPITAL, CITY, COMMUNITY AND TOWN OF SPORT SELECTION PROCES.

Prilikom objašnjenja postupka kandidature navedena su iskustva Lepoglave i svi koraci koji su prethodili dobivanju statusa European town of sport 2015. godine.
Poseban naglasak stavio je na kvalitetnu analizu postojećeg stanja, strategiju razvoja sporta u svakom gradu partneru, te realno ostvarive ciljeve koji se žele postići.
Naveo da svi gradovi dogovaraju vodećeg partnera koji je nositelj aktivnosti i koji objedinjuje sve zajedničke materijale u jednu cjelinu, te prijavljuje projekt i vrši korespodenciju s ACES EUROPE organizacijom.
Troškovi kandidature dijele se na sve partnere prema zadanim tablicama u brošuri.

Zaključeno je:

1. ZSUGL i ZŠUGVG prezentirati prijedlog ”European Communities of Sport” svom Izvršnom odboru te donijeti zaključak o pokretanju projekta.
2. Osmisliti smisao i ciljeve ”Zajednice” te poveznice među partnerima koje se dobivaju realizacijom projekta
3. Izraditi inicijalne materijale projekta.
4. Predložiti potencijalne sportske zajednice partnere u projektu.
5. Upoznati gradonačelnike Lepoglave i Velike Gorice s projektom te tražiti suglasnost za traženje partnera i financiranje projekta.
6. Osnovati Koordinacijski odbor partnera za pripremu projekta.

 

Ad.2.

Rasprava o 2. točci dnevnog reda održana je na Ravnoj gori u planinarskoj kući ”Pusti duh”. Sastanku se priključio Siniša Krajač iz HOO-a.

 

Uvodnu riječ o pokretanju projekta ”SPORTSKE ZAJEDNICE – PRIJATELJI” održao je Damir Kužir.
Predložio da, nastavno na prijedlog Davora Štubana od 11.5.2017. godine, pokrenemo projekt udruživanja prijateljskih sportskih zajednica s ciljem sportskog druženja, razmjene iskustva i zajedničke suradnje u raznim projektima.
Ponudu za sklapanje ”prijateljstva” uputiti i drugim sportskim zajednicama s kojima imamo dobru suradnju, odnosno zajednicama koje bi pokazale interes za uključivanje u projekt ”European Communities of Sport”.
Predložio da se ideja uputi prema HOO-u s ciljem realizacije pilot projekta u 2018. godini, te da se realizacija projekta prezentira na nekoj tematskoj sjednici lokalnih sportskih zajednica krajem 2018. godine.
Prijedlog druženja i sportskih sadržaja na godišnjem okupljanju definirati kroz raspravu.

Predstavnici Velike Gorice, Goran Kovačić i Davor Štuban podržavaju predložene projekte. Naglašavaju da bi se kroz zajedničku suradnju trebali bolje povezati i unaprijediti rad sportskih zajednica, te tražiti platforme za daljnje aktivnosti na državnom i međunarodnom nivou.
Predlažu sastanak u Velikoj Gorici do 15.10.2017. g. na kojem bi se usuglašavali prijedlozi i izradio nacrt prijedloga statusa ”SPORTSKE ZAJEDNICE – PRIJATELJI”.

Ostali prisutni članovi podržavaju ideju udruživanja uz napomenu da se vodi računa o financijskim troškovima okupljanja i provedbe zamišljenih aktivnosti, te da se projekt postepeno razvija i unapređuje.

Zaključeno je:

1. ZSUGL i ZŠUGVG prezentirati prijedlog ”SPORTSKE ZAJEDNICE – PRIJATELJI” svom Izvršnom odboru te donijeti zaključak o pokretanju projekta.
2. Definirati nacrt prijedloga statusa ”SPORTSKE ZAJEDNICE – PRIJATELJI”.
3. Na slijedećem sastanku u Velikoj Gorici definirati geografski položaj (lokalno ili nacionalno) sportskih zajednica kojima bi se ponudilo ”prijateljstvo”.
4. Na slijedećem sastanku u Velikoj Gorici dogovoriti prvo druženje sportskih djelatnika ZSUGL I ZŠUGVG s definiranim prijedlogom sadržaja i sportskih godišnjih okupljanja.

 

 

Prijedlog sadržaja godišnjih sportskih druženja prijateljskih sportskih zajednica:

• Zajedničko okupljanje svih sudionika godišnjeg druženja
o Pozdravni govori
o Prezentacija domaćina/grad – 10′
o Prezentacije sportskih zajednica/svaka ukratko – svako 10′
o Plan dnevnih aktivnosti – 10′
• Ručak
• Sportske aktivnosti
o Pokazni trening mladi / jedan sport
o Turnir mladih u jednom sportu
o Turnir starijih u jednom sportu
• Okrugli stol (jedna tema)
o Godišnji planovi aktivnosti / međusobna suradnja
o Aktualne teme iz sporta
 Rad s mlađim uzrasnim kategorijama
 Ženski sport
 Prevencije/svi oblici
 Sportska rekreacija/Nordijski model
 Sportska infrastruktura
o Gost predavač / sportaš, trener ili sportski radnik
• Večera

 

Galerija fotografija