Zajednica športskih udruga Grada Velike Gorica raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2024. godinu.

Javni poziv otvoren je od 01. do 31. prosinca 2023. godine.

Podnošenje prijava na Javni poziv za Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice je preporučenom poštom, osobno ili putem dostavljača u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu:

Zajednica sportskih udruga Grada Velike Gorice, Gajeva 25, 10 410 Velika Gorica uz napomenu: “Javni poziv za provedbu programa Javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice u 2024. godini – NE OTVARATI”

Opći dokumenti: